Aktualności


Co nauka mówi o tożsamości płciowej?

Co nauka mówi o tożsamości płciowej?

Zdrowie i problemy osób transpłciowych.

Zdrowie i problemy osób transpłciowych. 

Osoba transpłciowa w gabincie specjalisty zdrowia psychicznego.

Osoba transpłciowa w gabinecie specjalisty zdrowia psychicznego.